Nieuws

Nieuwsbrief 06/09/2020
06-09-2020

Beste,

vanaf maandag 7 september 2020 hervatten we de dagelijkse clubritten, we gaan dus van fase 1 naar fase 3.
We voeren bijkomend een aanpassing aan de startlocaties door voor groepen 1 en 2, de startlocatie Van Bunnenplein is opgeheven en is voortaan Rubensplein.

 

 • groepen 1, 2 en 3 verzamelen op het Rubensplein (plein met wit-blauwe mozaïek)
 • groep 4 verzamelt aan het casino Knokke (vertrouwde startplaats kant Knokke centrum)
 • groep 5 verzamelt aan het casino Knokke (vertrouwde startplaats dichtbij de trappen)
 • groep 6 verzamelt op de parking van de Canadasquare (nabij het casino Knokke)

We blijven inzetten op veilige ritten en rijden o.a. met kleinere groepen, telkens met een begeleider. Deze worden nog tot eind september in het weekendaangevuld door motorbegeleiding.
Mag ik nogmaals aandringen om naar de startlocatie te komen en ten laatste om 9.25 uur aanwezig te zijn zodat de groepen tijdig kunnen gevormd worden.

Aangezien in Knokke-Heist de mondmaskerplicht enkel geldt in de rode parkeerzones is het aan de start niet meer verplicht een mondmasker te dragen (maar wel verplicht een mondmasker bij te hebben).
Zie kaart op https://www.parkeren.be/img/parkeerplan-knokke-heist.png.

Hieronder nogmaals de checklist, zodat ook de nieuwe leden op de hoogte zijn:

CHECKLIST

Vooraf

 • Blijf thuis als je je ziek voelt.
 • Draag de actuele kledij van het Casino Team (anders kun je niet deelnemen aan de rit).
 • Neem een zakdoek (of buff) mee, zodat je die kan gebruiken wanneer nodig.
 • Voor (en na de rit) fiets je volgens de maatregelen.
 • Kies de groep die je aankan.

Aan de start

 • Aanwezig ten laatste om 9.25 uur zodat de groepen tijdig kunnen gevormd worden.
 • De wegkapiteins vormen de groepen op de startlocatie.
 • Neem plaats en hou 1,5 m afstand van anderen (niet minder maar ook niet teveel).
 • Eens de groepen gevormd wordt een foto gemaakt (n.a.v. contactopsporing).

Tijdens de rit

 • Voeg tijdig in en hou voldoende afstand bij inhalen/kruisen van andere weggebruikers.
 • Sluit niet aan onderweg, ook niet bij een andere groep.
 • Volg de richtlijnen van de wegkapiteins en motards.
 • Bij tussenstops (bv. lekke band) 1,5 m afstand houden.

Na de rit

 • Ontbind zo snel mogelijk de groep.
 • Après-bike: respecteer de maatregelen (o.a. samenscholingsverbod). We zijn alvast welkom, voor zover er plaats is, bij café Des Nations, café Tracks & Tr@vellers en frituur-bistro Delye.

Namens het bestuur,

Rudi Lippens,
Voorzitter.

Nieuwsbrief 20/08/2020
21-08-2020

Beste,

onze laatste clubrit was op zondag 26 juli 2020, zoals beloofd volg ik samen met het bestuur de situatie nauwgezet op. Het lijkt ons opportuun om binnenkort de activiteiten te herstarten, de besmettingsgraad blijft hopelijk onder controle.

We stellen voor om vanaf zaterdag 29 augustus 2020 te herstarten met onze clubritten. Onze aanpak is terug gefaseerd, in fase 1 enkel tijdens het weekend.

Ik ben blij dat we deze stap kunnen zetten, het kriebelt waarschijnlijk bij velen om terug in clubverband in groep te rijden. We zetten in op veilige ritten en rijden o.a. met kleinere groepen, telkens met een begeleider aangevuld door motorbegeleiding.

Maar ook na de rit is het belangrijk dat we de maatregelen volgen. Daarom vraag ik om daarvoor extra aandacht te hebben. De uitstraling van onze club wordt immers ook na de rit beïnvloed.

Nog een tip: als er motorbegeleiding is dan zijn het officiële clubritten. Zoniet gaat het over een privé initiatief waarbij iedere fietser voor zichzelf de verantwoordelijkheid draagt om de maatregelen van de overheid te respecteren.

Dank voor jullie begrip, hou het sportief en blijf voorzichtig!

Hieronder nogmaals de checklist, zodat ook de nieuwe leden op de hoogte zijn:

CHECKLIST

Vooraf

 • Blijf thuis als je je ziek voelt.
 • Draag de actuele kledij van het Casino Team (anders kun je niet deelnemen aan de rit).
 • Neem een zakdoek (of buff) mee, zodat je die kan gebruiken wanneer nodig.
 • Voor (en na de rit) fiets je volgens de maatregelen.
 • Kies de groep die je aankan.

Aan de start

 • Aanwezig ten laatste om 9.25 uur zodat de groepen tijdig kunnen gevormd worden.
 • De wegkapiteins vormen de groepen op de startlocatie.
 • Neem plaats, draag jouw mondmasker correct en hou 1,5 m afstand van anderen (niet minder maar ook niet teveel).
 • Eens de groepen gevormd wordt een foto gemaakt (n.a.v. contactopsporing).

Tijdens de rit

 • Voeg tijdig in en hou voldoende afstand bij inhalen/kruisen van andere weggebruikers.
 • Sluit niet aan onderweg, ook niet bij een andere groep.
 • Volg de richtlijnen van de wegkapiteins en motards.
 • Bij tussenstops (bv. lekke band) 1,5 m afstand houden.

Na de rit

 • Ontbind zo snel mogelijk de groep.
 • Après-bike: respecteer de maatregelen (o.a. samenscholingsverbod). We zijn alvast welkom, voor zover er plaats is, bij café Des Nations, café Tracks & Tr@vellers en frituur-bistro Delye.

Ik herhaal nog eens de startlocaties:

Locaties

 • groep 1 en 2 verzamelen op het Van Bunnenplein (plein aan het einde van de Lippenslaan)
 • groep 3 verzamelt op het Rubensplein (plein met wit-blauwe mozaïek)
 • groep 4 verzamelt aan het casino Knokke (vertrouwde startplaats kant Knokke centrum)
 • groep 5 verzamelt aan het casino Knokke (vertrouwde startplaats dichtbij de trappen)
 • groep 6 verzamelt op de parking van de Canadasquare (nabij het casino Knokke)

Namens het bestuur,

Rudi Lippens,
Voorzitter.

Extra nieuwsbrief 27/07/2020
27-07-2020

Beste,

afgelopen zondag was het al te merken op de startlocaties. Iedereen had weliswaar spontaan zijn mondmasker op, maar in de ogen zag ik teleurstelling. Jullie voelden het al aankomen, dit zou wel eens onze laatste clubrit voor een poos kunnen zijn.

Vanuit het bestuur hadden we afgelopen weekend inderdaad reeds een standpunt ingenomen.

Ondanks de geleverde inspanningen: startplan in fasen, verschillende startlocaties, voldoende begeleiders, extra communicatieapparatuur, motorbegeleiding, groepen splitsen, enkel voor leden en steeds in clubkledij, foto's aan de start voor contactonderzoek, ... zijn we door de huidige crisis tot een beslissing genoodzaakt.

Nog nooit hebben jullie zoveel discipline getoond en onze raad zo goed opgevolgd. We hadden er van meet af aan vertrouwen in dat jullie dit goed zouden doen. Daarom doet het mij dan ook zoveel pijn om een opschorting van onze clubactiviteiten te moeten aankondigen. We hebben steeds onze verantwoordelijkheid hierin opgenomen en heel snel gehandeld en ook nu doen we dit.

We vinden het echt niet langer verantwoord om in groep te fietsen hoe klein of groot ook.

We schorten met onmiddellijke ingang alle clubactiviteiten van het Casino Cycling Team Knokke op. Wij richten daarom geen ritten meer in om 9.30 uur.

We volgen echter de situatie verder op en komen hopelijk gauw naar je terug met beter nieuws.

Ik raad je echter aan om te blijven sporten. Spreek eventueel af in beperkte kring (met respect voor de geldende maatregelen). Maar doe dit op eigen initiatief en niet in naam van het Casino Cycling Team Knokke en al zeker niet op onze diverse startlocaties.

Ik weet niet wat de toekomst zal brengen... We kunnen enkel samen wachten en hopen dat er snel beterschap komt, ik geef in elk geval de moed niet op.

Iedereen bedankt voor de inzet:

de begeleiders,
de motards en coördinatoren van VZW Motorbegeleiding,
Gemeentebestuur Knokke-Heist,
Politiezone Damme/Knokke-Heist,
en vooral jullie allemaal bedankt!

Zorg goed voor elkaar en 'stay safe'.

Namens het bestuur,

Rudi Lippens,
Voorzitter.

Extra nieuwsbrief 23/07/2020
23-07-2020

Beste,

de besmettingsgraad van het coronavirus stijgt razendsnel. We hebben ons bij de herstart voorgenomen om te blijven evalueren en wanneer nodig de clubactiviteiten aan te passen. Gezien de omvang van onze club, demografie van de leden en de ernst van de huidige situatie nemen we onze verantwoordelijkheid.

We schakelen terug naar fase 1, ritten enkel tijdens het weekend.
Morgen (vrijdag 24/07/2020) rijden we nog, daarna enkel op zaterdag en zondag.

We geven dus een duidelijk signaal en vragen je om ook voor jezelf te zorgen. Dit gaat over jouw gezondheid, die staat op de eerste plaats, fietsen in clubverband met het Casino Cycling Team Knokke is 'maar' een hobby.

We houden de groepen zo klein mogelijk en zijn extra waakzaam. De afgelopen weken hebben we ervoor gepleit enkel leden toe te laten en jullie zoveel als mogelijk te beschermen. Ook de verschillende startlocaties dragen hiertoe bij.

Spreek eventueel in de week af in beperkte vriendenkring (met respect voor de geldende maatregelen). Maar doe dit op eigen initiatief en niet in naam van het Casino Cycling Team Knokke en al zeker niet op onze diverse startlocaties.

Denk er ook aan om een mondmasker mee te nemen als je na de rit ons clublokaal bezoekt (nieuwe maatregel voor de horeca vanaf zaterdag 25/07/2020).

Bedankt voor je begrip en 'stay safe'!

Hieronder nogmaals de checklist, zodat ook de nieuwe leden op de hoogte zijn:

CHECKLIST

Vooraf

 • Blijf thuis als je je ziek voelt.
 • Draag de actuele kledij van het Casino Team (anders kun je niet deelnemen aan de rit).
 • Neem een zakdoek (of buff) mee, zodat je die kan gebruiken wanneer nodig.
 • Voor (en na de rit) fiets je volgens de maatregelen.
 • Kies de groep die je aankan.

Aan de start

 • Aanwezig ten laatste om 9.25 uur zodat de groepen tijdig kunnen gevormd worden.
 • De wegkapiteins vormen de groepen op de startlocatie.
 • Neem plaats en hou 1,5 m afstand van anderen (niet minder maar ook niet teveel).
 • Eens de groepen gevormd wordt een foto gemaakt (n.a.v. contactopsporing).
 • Wees correct, op elk plein is er immers camerabewaking.

Tijdens de rit

 • Voeg tijdig in en hou voldoende afstand bij inhalen/kruisen van andere weggebruikers.
 • Sluit niet aan onderweg, ook niet bij een andere groep.
 • Volg de richtlijnen van de wegkapiteins en motards.
 • Bij tussenstops (bv. lekke band) 1,5 m afstand houden.

Na de rit

 • Ontbind zo snel mogelijk de groep.
 • Après-bike: respecteer de maatregelen (o.a. samenscholingsverbod). We zijn alvast welkom, voor zover er plaats is, bij café Des Nations, café Tracks & Tr@vellers en frituur-bistro Delye.

Ik herhaal nog eens de startlocaties:

Locaties

 • groep 1 en 2 verzamelen op het Van Bunnenplein (plein aan het einde van de Lippenslaan)
 • groep 3 verzamelt op het Rubensplein (plein met wit-blauwe mozaïek)
 • groep 4 verzamelt aan het casino Knokke (vertrouwde startplaats kant Knokke centrum)
 • groep 5 verzamelt aan het casino Knokke (vertrouwde startplaats dichtbij de trappen)
 • groep 6 verzamelt op de parking van de Canadasquare (nabij het casino Knokke)

Namens het bestuur,

Rudi Lippens,
Voorzitter.

Nieuwsbrief 14/07/2020
14-07-2020

Beste,

zoals eerder gemeld hebben we in ons startplan 3 fasen voorzien. Vanaf donderdag 16 juli 2020 schakelen we over naar fase 3, waarbij we terug elke dag rijden. We volgen echter wel de evolutie van het aantal besmettingen op en schakelen indien nodig terug naar fase 2 (of 1).

Tijdens het weekend (en op feestdagen) worden de wegkapiteins geassisteerd door motorbegeleiding. Toch even vermelden dat de motards in Nederland geen bevoegdheid hebben om het verkeer te regelen. We beschikken nog tot eind augustus over motorbegeleiding.

Het blijft belangrijk om tijdig (ten laatste 9.25 uur) aanwezig te zijn, en naar de startplaats van de gekozen groep te komen! Niet aansluiten onderweg.

Mag ik ook extra aandacht vragen voor de hygiënische maatregelen, hoest of snuit niet zomaar in het wilde weg.

Namens het bestuur,
Rudi Lippens,
Voorzitter.

Nieuwsbrief 28/06/2020
28-06-2020

Beste,

in ons startplan hebben we 3 fasen voorzien, fase 1 hebben we goed doorstaan mede dankzij de inspanningen van jullie allemaal. Vandaar dat we nu overschakelen naar fase 2.

Vanaf juli 2020 worden de maatregelen omtrent het rijden in groep versoepeld, zowel in België als Nederland, waardoor we dus ook terug in Nederland kunnen fietsen. De 1,5 m afstandsregel binnen de groep hoeft niet meer, wel nog met andere weggebruikers. De maximale grootte van 20 fietsers wordt opgeheven. Al streven we ernaar om de groepen zo klein mogelijk te houden, naargelang beschikbaarheid van begeleiders.

Houd echter wel steeds afstand bij start en aankomst, alsook bij tussenstops (bv. lekke band) onderweg. Hierop staan immers hoge boetes voor zowel de club als de betrokken leden.

Ondertussen hebben naast groepen 1, 2 en 3 ook groepen 4, 5 en 6 radiocommunicatie, waardoor de motards kunnen aangestuurd worden wanneer nodig.

We breiden alvast onze ritten voorzichtig uit, vanaf juli rijden we ook op dinsdagen donderdag. De startlocaties zijn in de week zoals in het weekend!

De eerstvolgende ritten zijn dus donderdag 2, zaterdag 4 en zondag 5 juli 2020.

Het blijft belangrijk om tijdig (ten laatste 9.25 uur) aanwezig te zijn, en naar de startplaats van de gekozen groep te komen!

CHECKLIST

Vooraf

 • Blijf thuis als je je ziek voelt.
 • Draag de actuele kledij van het Casino Team (anders kun je niet deelnemen aan de rit).
 • Neem een zakdoek mee, zodat je die kan gebruiken wanneer nodig.
 • Voor (en na de rit) fiets je volgens de maatregelen.
 • Kies de groep die je aankan.

Aan de start

 • Aanwezig ten laatste om 9.25 uur zodat de groepen tijdig kunnen gevormd worden.
 • De wegkapiteins vormen de groepen op de startlocatie.
 • Neem plaats en hou 1,5 m afstand van anderen (niet minder maar ook niet teveel).
 • Eens de groepen gevormd wordt een foto gemaakt (n.a.v. contactopsporing).
 • Wees correct, op elk plein is er immers camerabewaking.

Tijdens de rit

 • Voeg tijdig in en hou voldoende afstand bij inhalen/kruisen van andere weggebruikers.
 • Sluit niet aan onderweg, ook niet bij een andere groep.
 • Volg de richtlijnen van de wegkapiteins en motards.
 • Bij tussenstops (bv. lekke band) 1,5 m afstand houden.

Na de rit

 • Ontbind zo snel mogelijk de groep.
 • Après-bike: respecteer de maatregelen (o.a. samenscholingsverbod). We zijn alvast welkom, voor zover er plaats is, bij café Des Nations, café Tracks & Tr@vellers en frituur-bistro Delye.

Dank voor jullie begrip!

Namens het bestuur,
Rudi Lippens,
Voorzitter.

Nieuwsbrief 18/06/2020
22-06-2020

Beste,

afgelopen weekend zijn we herstart (weliswaar enkel in het weekend). Met zo'n 170 fietsers op zaterdag en bijna 200 op zondag.

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de discipline en het zeer goed opvolgen van de maatregelen met respect voor elkaar, het mag gezegd worden! Slechts een paar schoonheidsfoutjes, maar daar hebben we ondertussen aan gewerkt.

Het is belangrijk om tijdig (ten laatste 9.25 uur) aanwezig te zijn, en naar de startplaats van de gekozen groep te komen! Eens de groepen gevormd willen sommige fietsers nog aansluiten, wat dan niet meer kan aangezien het maximum aantal zou overschreden worden.

We fietsen voorlopig nog steeds enkel in het weekend! De eerstvolgende ritten zijn dus op zaterdag 20 en zondag 21 juni 2020, vervolgens zaterdag 27 en zondag 28 juni 2020.

Als alles goed blijft verlopen dan breiden we vanaf dinsdag 30 juni 2020 voorzichtig uit, en rijden we aanvullend ook op dinsdag en donderdag in de week.

We blijven ook op Belgisch grondgebied aangezien de maatregelen voor het rijden in groep met Nederland verschillen.

CHECKLIST

Vooraf

 • Blijf thuis als je je ziek voelt.
 • Draag de actuele kledij van het Casino Team (anders kun je niet deelnemen aan de rit).
 • Neem een zakdoek mee, zodat je die kan gebruiken wanneer nodig.
 • Voor (en na de rit) fiets je volgens de maatregelen.
 • Kies de groep die je aankan.

Aan de start

 • Aanwezig ten laatste om 9.25 uur zodat de groepen tijdig kunnen gevormd worden.
 • De wegkapiteins vormen de groepen op de startlocatie.
 • Neem plaats en hou 1,5 m afstand van anderen (niet minder maar ook niet teveel).
 • Eens de groepen gevormd wordt een foto gemaakt (n.a.v. contactopsporing).
 • Wees correct, op elk plein is er immers camerabewaking.

Tijdens de rit

 • We rijden maximaal 2 aan 2 op voldoende afstand van elkaar, zowel naast als achter.
 • Blijf zoveel mogelijk naast een vaste fietspartner.
 • Vermijd ronddraaien, 2 fietsers op kop die worden afgewisseld na een bepaalde afstand/tijd. De wegkapitein kan hieraan wijzigen.
 • Voeg tijdig in en hou voldoende afstand bij inhalen/kruisen van andere weggebruikers.
 • Sluit niet aan onderweg, ook niet bij een andere groep.
 • Volg de richtlijnen van de wegkapiteins en motards.

Na de rit

 • Ontbind zo snel mogelijk de groep.
 • Après-bike: respecteer de maatregelen (o.a. samenscholingsverbod). We zijn alvast welkom, voor zover er plaats is, bij café Des Nations, café Tracks & Tr@vellers en frituur-bistro Delye.

Ik herhaal nog eens de startlocaties:

Locaties

 • groep 1 en 2 verzamelen op het Van Bunnenplein (plein aan het einde van de Lippenslaan)
 • groep 3 verzamelt op het Rubensplein (plein met wit-blauwe mozaïek)
 • groep 4 verzamelt aan het casino Knokke (vertrouwde startplaats kant Knokke centrum)
 • groep 5 verzamelt aan het casino Knokke (vertrouwde startplaats dichtbij de trappen)
 • groep 6 verzamelt op de parking aan de voormalige fontein van deCanadasquare (nabij het casino Knokke)

Dank voor jullie begrip, hou het sportief en blijf voorzichtig!

Namens het bestuur,
Rudi Lippens,
Voorzitter.

Nieuwsbrief 08/06/2020
08-06-2020

Beste,

vanaf zaterdag 13 juni 2020 herstarten we onze clubritten. We hebben ondertussen een proefstart (6 juni 2020) gehouden met de begeleiders en motards. Hierbij werden de startlocaties bezocht en de startvolgorde getest. Zo zijn de begeleiders alvast iets meer vertrouwd met de nieuwe aanpak.

Hieronder een checklist om ook jou enigszins vertrouwd te maken met de nieuwe aanpak.

CHECKLIST

Vooraf

 • Blijf thuis als je je ziek voelt.
 • Draag de actuele kledij van het Casino Team (anders kun je niet deelnemen aan de rit).
 • Neem een zakdoek mee, zodat je die kan gebruiken wanneer nodig.
 • Voor (en na de rit) fiets je volgens de maatregelen.
 • Kies de groep die je aankan.

Aan de start

 • Aanwezig ten laatste om 9.25 uur zodat de groepen tijdig kunnen gevormd worden.
 • De wegkapiteins vormen de groepen op de startlocatie.
 • Neem plaats en hou 1,5 m afstand van anderen (niet minder maar ook niet teveel).
 • Eens de groepen gevormd wordt een foto gemaakt (n.a.v. contactopsporing).
 • Wees correct, op elk plein is er immers camerabewaking.

Tijdens de rit

 • We rijden maximaal 2 aan 2 op voldoende afstand van elkaar, zowel naast als achter.
 • Blijf zoveel mogelijk naast een vaste fietspartner.
 • Vermijd ronddraaien, 2 fietsers op kop die worden afgewisseld na een bepaalde afstand/tijd. De wegkapitein kan hieraan wijzigen.
 • Voeg tijdig in en hou voldoende afstand bij inhalen/kruisen van andere weggebruikers.
 • Sluit niet aan onderweg, ook niet bij een andere groep.
 • Volg de richtlijnen van de wegkapiteins en motards.

Na de rit

 • Ontbind zo snel mogelijk de groep.
 • Après-bike: respecteer de maatregelen (o.a. samenscholingsverbod). We zijn alvast welkom, voor zover er plaats is, bij café Des Nations (vanaf juli terrasuitbreiding) en op de hoek bij café Tracks & Tr@vellers.

Ik herhaal nog eens de startlocaties:

Locaties

 • groep 1 en 2 verzamelen op het Van Bunnenplein (plein aan het einde van de Lippenslaan)
 • groep 3 verzamelt op het Rubensplein (plein met wit-blauwe mozaïek)
 • groep 4 verzamelt aan het casino Knokke (vertrouwde startplaats kant Knokke centrum)
 • groep 5 verzamelt aan het casino Knokke (vertrouwde startplaats dichtbij de trappen)
 • groep 6 verzamelt op de parking aan de voormalige fontein van de Canadasquare (nabij het casino Knokke)

Dank voor jullie begrip, hou het sportief en blijf voorzichtig!

Namens het bestuur,
Rudi Lippens,
Voorzitter.

Nieuwsbrief 25/05/2020
25-05-2020

Beste,

vooreerst wil ik in naam van het bestuur iedereen danken voor het opvolgen van onze raad en de diverse maatregelen, alsook voor je begrip. Het is tof te zien hoe leden zich houden aan de afspraken.

We weten allemaal dat het kriebelt om eens af te spreken en wees gerust ook het bestuur, de begeleiders en ik missen jullie. Helaas zijn er afgelopen weekend een paar van onze leden beboet wegens het niet naleven van de maatregelen (m.b.t. het rijden in groep zonder clubverband). We hebben van de politie Knokke-Heist ook een waarschuwing gekregen voor een overtreding op Nederlands grondgebied. Gelukkig zijn dit enkelingen. Maar laat me duidelijk zijn, als er nog een melding komt die onze club in een slecht daglicht plaatst zullen we ingrijpen. De betrokkene wordt geschorst als lid. Het zou immers jammer zijn dat de goede intenties en inspanningen voor onze club door een paar enkelingen teniet worden gedaan.

HERSTART

Inleiding

Ons startplan is goedgekeurd door het gemeenbestuur Knokke-Heist en de politie Damme/Knokke-Heist. We hebben een aantal maatregelen uitgewerkt om op een verantwoorde en veilige manier te herstarten.

Normaal rijden we elke dag van het jaar, we gaan hier uitzonderlijk van afwijken en hebben beslist om voorlopig enkel in de weekends en op feestdagen onze fietsritten te organiseren, met aanvang op zaterdag 13 juni en zondag 14 juni 2020.

Verzamel- en startlocatie voor de diverse groepen is normaal casino Knokke. Ook hier hebben we aanpassingen uitgevoerd om alles in goede banen te kunnen leiden en vooral om op een veilige manier onze groepen te kunnen vormen.

Per groep zal minstens één wegkapitein toezien dat de te volgen maatregelen strikt worden opgevolgd. We schakelen 8 motoren/bestuurders in van VZW Motorbegeleiding die zullen assisteren. Waarbij hoogstens één motard achteraan een groep rijdt en eveneens toeziet op de werking (max. 20 fietsers, geen extra aansluitingen onderweg, 2 per 2, voldoende afstand, hygiëne, ...).

Er zal zolang als nodig enkel op Belgisch grondgebied worden gefietst.

Motivatie

Het Casino Cycling Team Knokke heeft deze maatregelen genomen om volgende redenen:

 • als grote club willen we er op toezien dat alles degelijk verloopt en nemen we meer dan ooit onze verantwoordelijkheid;
 • we hebben kosten noch moeite gespaard om onze leden op een verantwoorde manier te laten deelnemen aan onze ritten;
 • we hebben onze tijd genomen en willen zeker niet onvoorbereid te werk gaan;
 • we willen naar het gemeentebestuur en politie een duidelijk signaal geven dat onze club een voorbeeldfunctie heeft te vervullen;
 • we willen deze uitstraling op deze manier naar onze leden overbrengen.

Door op deze manier van start te gaan zijn we ervan overtuigd dat de leden samen met ons een verantwoord gedrag zullen tonen.

Aanvang

Zaterdag 13 juni 2020

Frequentie

Enkel in het weekend en op feestdagen (uitbreiding mogelijk na gunstige evaluatie)

Locaties

Zie kaart onderaan dit bericht.

 • groep 1 en 2 verzamelen op het Van Bunnenplein (plein aan het einde van de Lippenslaan)
 • groep 3 verzamelt op het Rubensplein (plein met wit-blauwe mozaïek)
 • groep 4 verzamelt aan het casino Knokke (vertrouwde startplaats kant Knokke centrum)
 • groep 5 verzamelt aan het casino Knokke (vertrouwde startplaats dichtbij de trappen)
 • groep 6 verzamelt op de parking aan de voormalige fontein van de Canadaquare (nabij het casino Knokke)

Tijdstip

Aanwezig ten laatste om 9.25 uur zodat de groepen tijdig kunnen gevormd worden!
Groepen 1 en 2 vertrekken stipt om 9.30 uur. Groep 3 na communicatie van groep 2. Groepen 4, 5 en 6 tussen 9.35-9.40 uur.

Aankomst

Na de rit volgens de geldende maatregelen de groep ontbinden. 

Extra voorwaarden

 • Deelname aan de ritten enkel voor fietsers in actuele Casino Team-kledij en lidgeld 2020 betaald.
 • Verzamelen en starten op het afgesproken plein van de gekozen groep.
 • Niet aansluiten onderweg (wegkapitein(s) en/of motorbestuurder zien hierop toe).
 • De maatregelen respecteren en de instructies van de begeleiders opvolgen.
 • In goede gezondheid verkeren, blijf thuis al je je ziek voelt.

We rijden 2 aan 2 op voldoende afstand van elkaar, zowel naast als achter. Dit is anders dan in een compact peloton rijden. Nu is het dus nog belangrijker dat je de groep kiest die je aankan!

Deze nieuwe aanpak wordt wennen, ook voor de begeleiders. Mag ik dan ook op je begrip rekenen, na elke rit evalueren we en sturen bij waar nodig.

Je kiest zelf om al dan niet mee te rijden, laat je niet verplichten door anderen. Voel je je niet zeker over onze aanpak, wacht dan nog even af. Daarvoor heb ik alle begrip.

Ik bedank hierbij het gemeentebestuur Knokke-Heist en de politie Damme/Knokke-Heist voor de goede samenwerking.

We hopen je in goede gezondheid vanaf zaterdag 13 juni 2020 op één van de startlocaties te mogen begroeten. Tot dan!

Namens het bestuur,
Rudi Lippens,
Voorzitter.

Extra nieuwsbrief 17/05/2020
17-05-2020

Beste,

in onze laatste nieuwsbrief hebben we je laten weten dat de maatregelen omtrent fietsen in groep nog niet duidelijk waren. Daar is n.a.v. het ministerieel besluit van afgelopen vrijdag verandering in gekomen.

Er mag (vanaf 18/05) in groep van maximum 20 personen worden gefietst, maar dit moet in clubverband, steeds in de aanwezigheid van een trainer (= wegkapitein).

Voor onze club hebben we bewust gekozen om onze activiteiten nog niet te hervatten.

Spreek a.u.b. niet met elkaar af om in groepjes te rijden want dit is niet toegestaan, aangezien dit niet in club- of verenigingsverband is. De maatregelen voor fietsen blijven dus van toepassing: "alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, eventueel aangevuld met maximum twee (altijd dezelfde) andere personen".

We zijn dus niet alleen bezorgd om je gezondheid, maar hebben ook oog voor (onbewuste) inbreuken op de maatregelen en de gevolgen ervan.

Het is immers lang niet eenvoudig: hoe kan de 'trainer' de sociale afstandsregels en hygiëne binnen de groep bewaken? Wat als de 'trainer' een boete krijgt, want die is verantwoordelijk voor de groep, wie zal betalen? Wat als nadien blijkt dat de ganse groep is besmet? Dit is ook één van de redenen waarom we bewust nog niet herstarten met onze activiteiten.

We zijn een plan aan het uitwerken om straks op een verantwoorde manier te fietsen. Dit zal sowieso pas kunnen na overleg met het gemeentebestuur en politie.

Ik kan je nu al melden dat dit op een totaal andere manier zal zijn. Het zal nog niet voor morgen zijn, maar we zullen uiteraard ooit eens herstarten.

Hou dus nog even vol, jullie zijn allemaal heel goed bezig. En we kunnen gelukkig nog steeds fietsen. Binnenkort verneem je meer over ons startplan.

Tip: Neem af een toe een kijkje op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/corona-veelgestelde-vragen/ voor up-to-date antwoorden op vragen rond sportbeoefening.

Ter info de bewuste paragraaf uit de wijziging van 15 mei 2020 op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 (artikel 3): "In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan: regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon" (bron: https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/ mb_15052020.pdf).

Met sportieve groeten,

Namens het bestuur,
Rudi Lippens,
Voorzitter.

Extra nieuwsbrief 13/05/2020
13-05-2020

Beste,

veel maatregelen die vandaag zijn goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad (NVR) waren vooraf al bekend geraakt. Een beetje tot onze verbazing mogen wielertoeristen blijkbaar dan toch vanaf maandag 18 mei 2020 in groep van 20 personen inclusief 'coach' terug de baan op. 

Hieronder de relevante info van de NVR:

"Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen."

Vele leden zijn 2de verblijvers die helaas nog niet tot bij ons mogen komen, waaronder ook een aantal van onze begeleiders. We mogen trouwens ook nog niet over de grens (in Nederland) rijden, dus alternatieve ritten binnen België zijn noodzakelijk.

Enerzijds is deze versoepeling positief nieuws, anderzijds is dit toch wel een grote stap voor een grote club als de onze. We zijn terughoudend en willen niet overhaast handelen. We kunnen gelukkig nog steeds fietsen, hetzij beperkt.

In de eerste plaats gaat het ons om jullie gezondheid, hoe kunnen we dit verantwoord organiseren? Aparte startlocaties, maximaal 20 personen, indeling van de groepen, voldoende begeleiders, afstand van anderhalve meter, gedurende de ganse rit het beste naast een vaste collega, goede afspraken, mindere snelheid, enzoverder. Dit zijn allemaal zaken waar we de afgelopen periode vanuit het dagelijks bestuur aan hebben gewerkt, en een voorstel zullen bespreken met het bestuur van het Casino Cycling Team Knokke. We zullen dit enkel uitvoeren als we ook 'groen licht' krijgen van het gemeentebestuur Knokke-Heist en de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

Vandaar dat we jullie via deze extra nieuwsbrief er willen op wijzen dat het Casino Cycling Team Knokke pas zijn activiteiten zal hervatten van zodra alles héél duidelijk is.

We vragen dan ook om nog niet, op eigen initiatief, te rijden in groep of naar onze vaste startlocatie aan het casino Knokke te komen. Van zodra we hier beter zicht op hebben zullen we jullie ons opstartplan meedelen, hou het ondertussen veilig en gezond.

We willen ook meedelen dat u kledij kunt bestellen. Maximaal 2 stuks per bestelling (7 EUR verzendkosten, leveringstermijn 1 à 2 weken, betaling na levering, geen omruiling). Kostprijs 50 EUR per stuk (10 EUR voor arm- en beenstukken). Zowat alles is voorradig (zomer- en wintertrui, korte en lange broek, windstopper, damestopje, arm- en beenstukken). Neem hiervoor via e-mail contact met Rudi Lippens (rudi@casino-team.be).

Bedankt voor jullie medewerking en begrip!

Namens het bestuur,
Rudi Lippens,
Voorzitter.

Nieuwsbrief 11/04/2020
11-04-2020

Beste (fiets)vrienden,

de parking voor het Casino Knokke is elke ochtend leeg. Het is er muisstil, geen enthousiaste fietsers, niemand, niets. Die stilte doet ons nadenken.
Nog maar enkele weken geleden ging plots ons gewone leven on hold, en dus ook het Casino Cycling Team Knokke.
Wij die steeds het sociale net iets boven het sportieve plaatsen… worden geconfronteerd met iets waar we nooit rekening mee hielden. Plots stopt waar we zo van houden: fietsen in groep met onze vele vrienden.

We willen jullie eerst en vooral bedanken voor jullie inzet. We zien nog wel Casino Team-leden fietsen, maar steeds alleen of per twee. Super dat jullie begrijpen dat dit noodzakelijk is. Alleen op deze manier krijgen we misschien nog een mooi najaar.

We hielden deze week met het dagelijks bestuur een vergadering online... dus elk vanuit 'zijn kot’. We willen met jullie graag volgende punten eens overlopen:

 • Deze crisis zorgt ervoor dat we onze fietskameraden niet meer kunnen zien. Hoe gaat het met jullie? Zijn jullie oké? Enzoverder...
  Dit bracht ons bij het idee om via de Facebookpagina van het Casino Team, het sociale medium bij uitstek, eens iets van ons te laten zien en/of horen. Post een selfie in Casino Team-uitrusting op de fiets of waar dan ook, op onze pagina. We denken dat dit ons toch wat kan samenbrengen.
 • Vanuit het bestuur bekijken we, eens we onze activiteiten mogen hervatten, hoe we dit dan aanpakken. Dit zal uiteraard gebeuren na einde maatregelen en na goedkeuring van het gemeentebestuur Knokke Heist.
 • We denken er ook over na om het lidmaatschap voor volgend jaar (2021) in die mate aan te passen voor leden die reeds hebben betaald.
  Het ziet er trouwens naar uit dat o.a. de BBQ en Fandag dit jaar niet zullen plaatsvinden.
 • De gratis kousen aangeboden door Beobank zullen in de loop van de maand mei worden verstuurd naar de leden die er nog geen hebben ontvangen (op de Nieuwjaarsreceptie of bij nieuwe inschrijving).
 • Elk jaar zet het Casino Cycling Team Knokke zich in voor een goed doel. We hebben het idee om deze keer een bijdrage te leveren aan de lokale zorgsector. We bekijken dit en zullen jullie ten gepaste tijde inlichten.

We wensen jullie in naam van het bestuur allemaal het beste toe, draag zorg voor jullie zelf en jullie naasten. We wensen jullie in deze moeilijke omstandigheden vooral een goede gezondheid.

Namens het bestuur,
Rudi Lippens,
Voorzitter.

Mallorca

12 t.e.m. 19 mei 2024
Mallorca

The Ride of the Casino's

20/08/2023
The Ride of the Casino's