Nieuws

Nieuwsbrief 25/05/2020
25-05-2020

Beste,

vooreerst wil ik in naam van het bestuur iedereen danken voor het opvolgen van onze raad en de diverse maatregelen, alsook voor je begrip. Het is tof te zien hoe leden zich houden aan de afspraken.

We weten allemaal dat het kriebelt om eens af te spreken en wees gerust ook het bestuur, de begeleiders en ik missen jullie. Helaas zijn er afgelopen weekend een paar van onze leden beboet wegens het niet naleven van de maatregelen (m.b.t. het rijden in groep zonder clubverband). We hebben van de politie Knokke-Heist ook een waarschuwing gekregen voor een overtreding op Nederlands grondgebied. Gelukkig zijn dit enkelingen. Maar laat me duidelijk zijn, als er nog een melding komt die onze club in een slecht daglicht plaatst zullen we ingrijpen. De betrokkene wordt geschorst als lid. Het zou immers jammer zijn dat de goede intenties en inspanningen voor onze club door een paar enkelingen teniet worden gedaan.

HERSTART

Inleiding

Ons startplan is goedgekeurd door het gemeenbestuur Knokke-Heist en de politie Damme/Knokke-Heist. We hebben een aantal maatregelen uitgewerkt om op een verantwoorde en veilige manier te herstarten.

Normaal rijden we elke dag van het jaar, we gaan hier uitzonderlijk van afwijken en hebben beslist om voorlopig enkel in de weekends en op feestdagen onze fietsritten te organiseren, met aanvang op zaterdag 13 juni en zondag 14 juni 2020.

Verzamel- en startlocatie voor de diverse groepen is normaal casino Knokke. Ook hier hebben we aanpassingen uitgevoerd om alles in goede banen te kunnen leiden en vooral om op een veilige manier onze groepen te kunnen vormen.

Per groep zal minstens één wegkapitein toezien dat de te volgen maatregelen strikt worden opgevolgd. We schakelen 8 motoren/bestuurders in van VZW Motorbegeleiding die zullen assisteren. Waarbij hoogstens één motard achteraan een groep rijdt en eveneens toeziet op de werking (max. 20 fietsers, geen extra aansluitingen onderweg, 2 per 2, voldoende afstand, hygiëne, ...).

Er zal zolang als nodig enkel op Belgisch grondgebied worden gefietst.

Motivatie

Het Casino Cycling Team Knokke heeft deze maatregelen genomen om volgende redenen:

 • als grote club willen we er op toezien dat alles degelijk verloopt en nemen we meer dan ooit onze verantwoordelijkheid;
 • we hebben kosten noch moeite gespaard om onze leden op een verantwoorde manier te laten deelnemen aan onze ritten;
 • we hebben onze tijd genomen en willen zeker niet onvoorbereid te werk gaan;
 • we willen naar het gemeentebestuur en politie een duidelijk signaal geven dat onze club een voorbeeldfunctie heeft te vervullen;
 • we willen deze uitstraling op deze manier naar onze leden overbrengen.

Door op deze manier van start te gaan zijn we ervan overtuigd dat de leden samen met ons een verantwoord gedrag zullen tonen.

Aanvang

Zaterdag 13 juni 2020

Frequentie

Enkel in het weekend en op feestdagen (uitbreiding mogelijk na gunstige evaluatie)

Locaties

Zie kaart onderaan dit bericht.

 • groep 1 en 2 verzamelen op het Van Bunnenplein (plein aan het einde van de Lippenslaan)
 • groep 3 verzamelt op het Rubensplein (plein met wit-blauwe mozaïek)
 • groep 4 verzamelt aan het casino Knokke (vertrouwde startplaats kant Knokke centrum)
 • groep 5 verzamelt aan het casino Knokke (vertrouwde startplaats dichtbij de trappen)
 • groep 6 verzamelt op de parking aan de voormalige fontein van de Canadaquare (nabij het casino Knokke)

Tijdstip

Aanwezig ten laatste om 9.25 uur zodat de groepen tijdig kunnen gevormd worden!
Groepen 1 en 2 vertrekken stipt om 9.30 uur. Groep 3 na communicatie van groep 2. Groepen 4, 5 en 6 tussen 9.35-9.40 uur.

Aankomst

Na de rit volgens de geldende maatregelen de groep ontbinden. 

Extra voorwaarden

 • Deelname aan de ritten enkel voor fietsers in actuele Casino Team-kledij en lidgeld 2020 betaald.
 • Verzamelen en starten op het afgesproken plein van de gekozen groep.
 • Niet aansluiten onderweg (wegkapitein(s) en/of motorbestuurder zien hierop toe).
 • De maatregelen respecteren en de instructies van de begeleiders opvolgen.
 • In goede gezondheid verkeren, blijf thuis al je je ziek voelt.

We rijden 2 aan 2 op voldoende afstand van elkaar, zowel naast als achter. Dit is anders dan in een compact peloton rijden. Nu is het dus nog belangrijker dat je de groep kiest die je aankan!

Deze nieuwe aanpak wordt wennen, ook voor de begeleiders. Mag ik dan ook op je begrip rekenen, na elke rit evalueren we en sturen bij waar nodig.

Je kiest zelf om al dan niet mee te rijden, laat je niet verplichten door anderen. Voel je je niet zeker over onze aanpak, wacht dan nog even af. Daarvoor heb ik alle begrip.

Ik bedank hierbij het gemeentebestuur Knokke-Heist en de politie Damme/Knokke-Heist voor de goede samenwerking.

We hopen je in goede gezondheid vanaf zaterdag 13 juni 2020 op één van de startlocaties te mogen begroeten. Tot dan!

Namens het bestuur,
Rudi Lippens,
Voorzitter.

Extra nieuwsbrief 17/05/2020
17-05-2020

Beste,

in onze laatste nieuwsbrief hebben we je laten weten dat de maatregelen omtrent fietsen in groep nog niet duidelijk waren. Daar is n.a.v. het ministerieel besluit van afgelopen vrijdag verandering in gekomen.

Er mag (vanaf 18/05) in groep van maximum 20 personen worden gefietst, maar dit moet in clubverband, steeds in de aanwezigheid van een trainer (= wegkapitein).

Voor onze club hebben we bewust gekozen om onze activiteiten nog niet te hervatten.

Spreek a.u.b. niet met elkaar af om in groepjes te rijden want dit is niet toegestaan, aangezien dit niet in club- of verenigingsverband is. De maatregelen voor fietsen blijven dus van toepassing: "alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, eventueel aangevuld met maximum twee (altijd dezelfde) andere personen".

We zijn dus niet alleen bezorgd om je gezondheid, maar hebben ook oog voor (onbewuste) inbreuken op de maatregelen en de gevolgen ervan.

Het is immers lang niet eenvoudig: hoe kan de 'trainer' de sociale afstandsregels en hygiëne binnen de groep bewaken? Wat als de 'trainer' een boete krijgt, want die is verantwoordelijk voor de groep, wie zal betalen? Wat als nadien blijkt dat de ganse groep is besmet? Dit is ook één van de redenen waarom we bewust nog niet herstarten met onze activiteiten.

We zijn een plan aan het uitwerken om straks op een verantwoorde manier te fietsen. Dit zal sowieso pas kunnen na overleg met het gemeentebestuur en politie.

Ik kan je nu al melden dat dit op een totaal andere manier zal zijn. Het zal nog niet voor morgen zijn, maar we zullen uiteraard ooit eens herstarten.

Hou dus nog even vol, jullie zijn allemaal heel goed bezig. En we kunnen gelukkig nog steeds fietsen. Binnenkort verneem je meer over ons startplan.

Tip: Neem af een toe een kijkje op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/corona-veelgestelde-vragen/ voor up-to-date antwoorden op vragen rond sportbeoefening.

Ter info de bewuste paragraaf uit de wijziging van 15 mei 2020 op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 (artikel 3): "In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan: regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon" (bron: https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/ mb_15052020.pdf).

Met sportieve groeten,

Namens het bestuur,
Rudi Lippens,
Voorzitter.

Extra nieuwsbrief 13/05/2020
13-05-2020

Beste,

veel maatregelen die vandaag zijn goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad (NVR) waren vooraf al bekend geraakt. Een beetje tot onze verbazing mogen wielertoeristen blijkbaar dan toch vanaf maandag 18 mei 2020 in groep van 20 personen inclusief 'coach' terug de baan op. 

Hieronder de relevante info van de NVR:

"Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen."

Vele leden zijn 2de verblijvers die helaas nog niet tot bij ons mogen komen, waaronder ook een aantal van onze begeleiders. We mogen trouwens ook nog niet over de grens (in Nederland) rijden, dus alternatieve ritten binnen België zijn noodzakelijk.

Enerzijds is deze versoepeling positief nieuws, anderzijds is dit toch wel een grote stap voor een grote club als de onze. We zijn terughoudend en willen niet overhaast handelen. We kunnen gelukkig nog steeds fietsen, hetzij beperkt.

In de eerste plaats gaat het ons om jullie gezondheid, hoe kunnen we dit verantwoord organiseren? Aparte startlocaties, maximaal 20 personen, indeling van de groepen, voldoende begeleiders, afstand van anderhalve meter, gedurende de ganse rit het beste naast een vaste collega, goede afspraken, mindere snelheid, enzoverder. Dit zijn allemaal zaken waar we de afgelopen periode vanuit het dagelijks bestuur aan hebben gewerkt, en een voorstel zullen bespreken met het bestuur van het Casino Cycling Team Knokke. We zullen dit enkel uitvoeren als we ook 'groen licht' krijgen van het gemeentebestuur Knokke-Heist en de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

Vandaar dat we jullie via deze extra nieuwsbrief er willen op wijzen dat het Casino Cycling Team Knokke pas zijn activiteiten zal hervatten van zodra alles héél duidelijk is.

We vragen dan ook om nog niet, op eigen initiatief, te rijden in groep of naar onze vaste startlocatie aan het casino Knokke te komen. Van zodra we hier beter zicht op hebben zullen we jullie ons opstartplan meedelen, hou het ondertussen veilig en gezond.

We willen ook meedelen dat u kledij kunt bestellen. Maximaal 2 stuks per bestelling (7 EUR verzendkosten, leveringstermijn 1 à 2 weken, betaling na levering, geen omruiling). Kostprijs 50 EUR per stuk (10 EUR voor arm- en beenstukken). Zowat alles is voorradig (zomer- en wintertrui, korte en lange broek, windstopper, damestopje, arm- en beenstukken). Neem hiervoor via e-mail contact met Rudi Lippens (rudi@casino-team.be).

Bedankt voor jullie medewerking en begrip!

Namens het bestuur,
Rudi Lippens,
Voorzitter.

Nieuwsbrief 11/04/2020
11-04-2020

Beste (fiets)vrienden,

de parking voor het Casino Knokke is elke ochtend leeg. Het is er muisstil, geen enthousiaste fietsers, niemand, niets. Die stilte doet ons nadenken.
Nog maar enkele weken geleden ging plots ons gewone leven on hold, en dus ook het Casino Cycling Team Knokke.
Wij die steeds het sociale net iets boven het sportieve plaatsen… worden geconfronteerd met iets waar we nooit rekening mee hielden. Plots stopt waar we zo van houden: fietsen in groep met onze vele vrienden.

We willen jullie eerst en vooral bedanken voor jullie inzet. We zien nog wel Casino Team-leden fietsen, maar steeds alleen of per twee. Super dat jullie begrijpen dat dit noodzakelijk is. Alleen op deze manier krijgen we misschien nog een mooi najaar.

We hielden deze week met het dagelijks bestuur een vergadering online... dus elk vanuit 'zijn kot’. We willen met jullie graag volgende punten eens overlopen:

 • Deze crisis zorgt ervoor dat we onze fietskameraden niet meer kunnen zien. Hoe gaat het met jullie? Zijn jullie oké? Enzoverder...
  Dit bracht ons bij het idee om via de Facebookpagina van het Casino Team, het sociale medium bij uitstek, eens iets van ons te laten zien en/of horen. Post een selfie in Casino Team-uitrusting op de fiets of waar dan ook, op onze pagina. We denken dat dit ons toch wat kan samenbrengen.
 • Vanuit het bestuur bekijken we, eens we onze activiteiten mogen hervatten, hoe we dit dan aanpakken. Dit zal uiteraard gebeuren na einde maatregelen en na goedkeuring van het gemeentebestuur Knokke Heist.
 • We denken er ook over na om het lidmaatschap voor volgend jaar (2021) in die mate aan te passen voor leden die reeds hebben betaald.
  Het ziet er trouwens naar uit dat o.a. de BBQ en Fandag dit jaar niet zullen plaatsvinden.
 • De gratis kousen aangeboden door Beobank zullen in de loop van de maand mei worden verstuurd naar de leden die er nog geen hebben ontvangen (op de Nieuwjaarsreceptie of bij nieuwe inschrijving).
 • Elk jaar zet het Casino Cycling Team Knokke zich in voor een goed doel. We hebben het idee om deze keer een bijdrage te leveren aan de lokale zorgsector. We bekijken dit en zullen jullie ten gepaste tijde inlichten.

We wensen jullie in naam van het bestuur allemaal het beste toe, draag zorg voor jullie zelf en jullie naasten. We wensen jullie in deze moeilijke omstandigheden vooral een goede gezondheid.

Namens het bestuur,
Rudi Lippens,
Voorzitter.

Extra nieuwsbrief 17/03/2020
17-03-2020

Vanaf woensdagmiddag 18 maart tot zondag 5 april 2020 geldt een samenscholingsverbod. Dus groepsritten zijn vanaf dan expliciet verboden.

Lichaamsbeweging in de buitenlucht is nog toegestaan, en wordt zelfs aangemoedigd. U mag maximaal met één vriend(in) of gezinslid samenrijden waarmee voldoende afstand wordt gehouden.

We richten nog steeds geen dagelijkse ritten in om 9.30 uur.

Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort aan het Casino Knokke terugzien. Zorg goed voor jullie zelf en respecteer a.u.b. de opgelegde maatregelen. Samen zullen we deze 'rit' overwinnen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Namens het bestuur,

Rudi Lippens,
Voorzitter.

Extra nieuwsbrief 12/03/2020
12-03-2020

Opschorting clubactiviteiten tot eind april 2020

Vanuit het Gemeentebestuur Knokke-Heist werd een burgemeesterbesluit uitgestuurd (zie https://www.knokke-heist.be/nieuws/2020-do-12-mrt-alle-sportieve-en-culturele-activiteiten-knokke-heist-verboden-tot-eind-april).

Met onmiddellijke ingang worden alle clubactiviteiten van het Casino Cycling Team Knokke opgeschort en dit tot eind april 2020.
Wij richten daarom geen dagelijkse ritten meer in om 9.30 uur. En nemen als club ook niet deel aan andere activiteiten (o.a. verbroederingsrit/fietsenzegening).

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!

Namens het bestuur,

Rudi Lippens,
Voorzitter.

Nieuwsbrief 24/01/2020
24-01-2020

Nieuwjaarsreceptie

De voorbije nieuwjaarsreceptie op zaterdag 11 januari 2020 was een mooie gelegenheid om iedereen eens het beste voor 2020 te wensen. Net geen 300 aanwezigen, aan zij die er niet bij waren wensen wij bij deze een fijn, sportief en gezond 2020. Tijdens de receptie hebben we de activiteiten van 2019 nog eens extra in de kijker gezet. U kunt de speeches van voorzitter Rudi Lippens en lid Peter Colman nog eens nalezen, te vinden op speech_20200111.pdf.

Kousen Casino Cycling Team Knokke - Beobank

Elk lid (lidgeld 2020 voldaan) krijgt gratis kousen. Deze kousen worden u aangeboden en zijn bekostigd door Beobank. De aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie hebben deze reeds ontvangen. De overige leden zullen deze toegestuurd krijgen in de loop van de maanden april en mei. Controleer daarom zeker uw adres op de kostennota die u kreeg voor het lidgeld 2020.

Attest terugbetaling mutualiteit

U kunt een attest voor terugbetaling door uw mutualiteit aanvragen via e-mail aan gaston@casino-team.be. Vermeld hierbij bij welke mutualiteit u bent aangesloten en als u documenten al dan niet kunt afdrukken (zoniet sturen we u dit per post). Wij bieden u deze extra service met plezier aan.

Lidgeld 2020

Ondertussen zouden alle leden (met uitzondering van nieuwe leden) een kostennota via e-mail gekregen hebben met uitnodiging om het lidgeld voor 2020 te voldoen.

Indien nog niet uitgevoerd, gelieve zo spoedig mogelijk over te schrijven. Gebruik zeker de gestructureerde mededeling om over te schrijven (niet als tekst bij de gewone mededeling maar als gestructureerde mededeling, buitenlandse leden kunnen wel deze gewone mededeling gebruiken).

Mocht u geen kostennota gekregen hebben (ook niet in de spamfolder?), en u uw lidgeld 2020 nog moet voldoen, neem dan contact via admin@casino-team.be.

Fietstrip Mallorca

Naar jaarlijkse traditie trekken we ook in het voorjaar van 2020 op fietstrip met het Casino Cycling Team Knokke. Op vraag van heel wat leden hebben we dit jaar gekozen voor Mallorca van 17/05 t.e.m. 24/05/2020 (week van O.L.H. Hemelvaart). Op dit moment 68 deelnemers, er is nog beperkte mogelijkheid om deel te nemen. Uiterste beslissingsdatum (en indien nog plaats ) is vrijdag 14 februari 2020. Neem voor info en reservering contact op rudi@casino-team.be of +32 495 78 80 90.

We zullen verblijven in het luxueuze Zafiro Palace Alcudia ***** hotel, gelegen op een boogscheut van het strand van Alcudia. De juniorsuites zijn modern en stijlvol ingericht en één voor één aangepast aan de eisen van de hedendaagse genieter.

Deze 'exclusieve fietsvakantie van Casino Cycling Team Knokke' wordt georganiseerd door TUI in samenwerking met Bidong. Naast het professionele fietstransport van de fietsen, staat Bidong tijdens deze fietsvakantie ook in voor de persoonlijke begeleiding in diverse niveaugroepen en de uitgebreide bevoorrading (o.a. Etixx producten, vers fruit, gebak) tijdens de ritten. Huurfietsen zijn geen optie, enkel fietstransport.

Namens het bestuur,

Rudi Lippens,
Voorzitter.

Nieuwsbrief 15/12/2019
15-12-2019

Beste,

het einde van 2019 nadert, we maken ons stilaan klaar voor een nieuw sportjaar.

Nieuwjaarsreceptie

Wij nodigen u en uw partner uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op zaterdag 11 januari 2020 in Hof ter Mude (Sluisstraat 77, 8300 Knokke-Heist).
U wordt verwacht tussen 19 en 20 uur voor het apéritief. Daarop volgend een uitgebreide walking dinner (incl. dranken).

Deelnameprijs: 25 EUR per persoon. Te storten voor zondag 5 januari 2020 op onze clubrekening BE71 9531 3354 0269. Vermeld ’Receptie’ gevolgd door uw volledige naam als mededeling!

Lidgeld 2020

Het lidgeld voor 2020 is 60 EUR voor leden die hun lidgeld in 2019 betaalden.
Gelieve uw lidgeld nu nog niet over te schrijven! U krijgt hiervoor vanaf 12 januari 2020 een kostennota via e-mail toegestuurd (tenzij u onlangs nieuw lid werd).

Activiteiten 2020

 • Zaterdag 11 januari: Nieuwjaarsreceptie
 • Zondag 17 mei tot zondag 24 mei: Fietsvakantie Mallorca (reeds 65 deelnemers)
 • Eind maart/begin april: ‘Onze’ Ronde van Vlaanderen (datum nog vast te leggen)
 • Zondag 19 juli: Barbecue
 • Zondag 2 augustus: Fandag
 • Alsook enkele langere ritten met groep 3 vanaf mei
 • En ritten Poelberg, Zierikzee, Yerseke en Paal met groep 5 in juli en augustus

Etixx

Als lid van onze club kunt u genieten van een exclusieve korting van 30% (verhoogde korting, voorheen 25%) op het volledige Etixx sportvoedings- en supplementengamma. Volg hieronder de stappen om deze korting te activeren:

 1. Maak een account via de https://etixxsports.com/my-account. Indien u reeds een account heeft, meldt u aan met uw bestaande gegevens.
 2. Voeg op uw profielpagina de clubcode CASINOCYCLINGTEAM toe bij ‘Word sportclublid’.

Opleiding EHBO en wegcode voor de begeleiders

Het bestuur en de begeleiders van de verschillende groepen houden veiligheid hoog in het vaandel. Helaas is een ongeval snel gebeurd. Om adequaat te reageren en handelen organiseren we begin februari 2020 terug een opleiding EHBO voor alle begeleiders. Deze cursus wordt gegeven door Casino Team-lid Jan Bockstaele.
Eveneens begin februari 2020 wordt door de Politie Knokke-Heist een opleiding Wegcode voor alle begeleiders voorzien.  De begeleiders worden hiervoor nog persoonlijk uitgenodigd.

Wij wensen u en uw familie een prettig eindejaar toe en een sportief 2020!

Met sportieve groeten,

Namens het bestuur van het Casino Cycling Team Knokke,

Voorzitter Rudi Lippens.

Nieuwsbrief 01/10/2019
01-10-2019

Evaluatie seizoen 2019

We kunnen terugblikken op een schitterend zomerseizoen. De grote opkomst tijdens talloze ritten gepaard met prachtige weersomstandigheden zijn er het bewijs van. Het bestuur is uitermate tevreden over de werking en ook over jullie inzet. Dankzij de inspanningen van onze begeleiders, maar ook door jullie, kunnen we met enige fierheid melden dat we in de voorbije periode weinig valpartijen hebben gehad. Bedankt aan iedereen voor de inzet en discipline!

Bestuur

We werken met het Casino Cycling Team Knokke aan de toekomst. We vinden de verjonging van ons ledenbestand heel belangrijk. Ook merken we op dat heel wat vrouwelijke leden de weg naar onze club hebben gevonden. We kunnen dit uiteraard alleen maar toejuichen, ons team kent op vandaag 1145 (betalende) leden waarvan 111 dames. We hebben dan ook besloten ons bestuur in deze richting aan te passen.

We danken Walter Brijs voor zijn jarenlange inzet en hebben zijn plaats ingeruild voor niet één maar twee vrouwelijke bestuursleden. We verwelkomen Annemie Coleman en Christine Janssens in het bestuur. Annemie zal o.a. bijdragen aan de opvolging van de kledijverkoop maar ook aan de organisatie van de fietstrip, BBQ en fandag. Christine is als begeleider de vertegenwoordigster en het aanspreekpunt voor groep 6. We wensen hen veel succes en zijn overtuigd van hun meerwaarde voor het bestuur en onze club.

Andere fietsen

In de verschillende groepen duiken wel eens fietsers met andere fietsen (dan koersfietsen) op. Dit zorgt, vooral in de eerste 3 groepen, soms voor spanningen en/of discussie. Daarom hierbij een poging om een en ander te kaderen.

Een mountainbike heeft een breed stuur en dikke banden, dit kan in een compact peloton gevaarlijk zijn.

Als een fietser op een tijdritfiets of een fiets met opbouwstuur in de beugels rijdt, dan is de reactiesnelheid en stabiliteit minder.

Een elektrische fiets zorgt er weliswaar voor dat je makkelijker in een snellere groep meekan, maar dit is geen garantie dat je beschikt over de behendigheid en/of ervaring om in een snel(ler) peloton te rijden. We beschikken over voldoende groepen zodat er voor elk wat wils is. Een fietser met een elektrische fiets rijdt nooit vooraan!

Om veiligheidsredenen vragen we aan deze fietsers om hun plaats te kennen. We vragen dan ook dat zij bij voorkeur achteraan de groep plaatsnemen. De begeleiders sturen indien nodig bij, zij waken over de veiligheid en hebben hierin het laatste woord.

Kledijverkoop 20/10/2019

Op zondag 20 oktober 2019 tussen 12 en 16 uur is er terug kledijverkoop aan ons clublokaal café Des Nations (Maurice Lippensplein 10, 8300 Knokke-Heist). Tevens de allerlaatste kans om een jubileumtrui te bekomen (voor de leden die hun lidgeld hebben voldaan maar nog geen jubileumtrui hebben afgehaald).

Noteer vooraf de pasmaten van uw huidige kledij zodat de verkoop vlot verloopt! Betaling enkel via Bancontact!

Nieuwsjaarsreceptie

Markeer alvast zaterdag 11 januari 2020 in je agenda. Dan vindt onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie plaats. Meer info volgt.

Namens het bestuur,

Rudi Lippens,
Voorzitter.

Nieuwsbrief 13/09/2019
13-09-2019

FANverjaarDAG

Onze Fandag editie 2019 was MEGA! Naar schatting 465 deelnemers, een absoluut record. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een mooi feest van te maken. Klik hier om de film van dit evenement te bekijken (of zie website rubriek Media).

Kustpijl Challenge 14/09/2019

Morgen (zaterdag 14 september) is er de jaarlijkse editie van de Kustpijl, een UCI 1.2 wedstrijd. Tijdens de profwedstrijd is er een gentlemen race 'Kustpijl Challenge' waaraan 1 ploeg (10 fietsers: Danny, Didier, Filip, Grégory, Guido, Koen, Kris, Kurt, Mathieu en Rik) van het Casino Team deelneemt. Start van deze Challenge is om 13.15 uur aan de Zeedijk te Heist-aan-Zee nabij De Raan. Wees erbij en kom supporteren voor onze club!

Rollenkoers 21/09/2019

Op zaterdag 21 september 2019 organiseert wielerclub Kletse Kieten een rollenkoers. Ook hieraan neemt een ploeg (Eddy en Michael) van het Casino Team deel. Kom ook hier gerust supporteren. Vanaf 17 uur in industrieterrein ’t Walletje nr. 40B te Westkapelle.

We zoeken nog een damesduo die wil deelnemen, neem contact via e-mail op rudi@casino-team.be.

Toertocht Fietsvedetjes 29/09/2019

Op zondag 29 september nemen we naar jaarlijkse gewoonte terug deel aan de toertocht van de damesclub Fietsvedetjes, ondertussen hun 7de editie. Start om 8.30 uur aan het Casino Knokke, afstand 150 km (waarvan 80 km toertocht) tempo groep 3. We splitsen ter plaatse indien nodig/gewenst. Meer info op https://fietsvedetjes.be/.

Kledijverkoop 22/09 en 20/10/2019

We hebben 70 extra jubileumtruien kunnen bekomen in maten S, M, L, XL en 4XL. Voor de leden die hun lidgeld hebben voldaan maar nog geen jubileumtrui hebben afgehaald bieden wij deze een allerlaatste keer aan. Zolang de voorraad strekt, want op=op. Af te halen op zondag 22 september of zondag 20 oktober 2019 tussen 12 en 16 uur.

Op deze dagen is er tevens kledijverkoop en kunnen alle leden extra kledij aankopen (o.a. truien, broeken, windstoppers, arm- en beenstukken, petjes…). De voorraad is terug aangevuld.

Namiddagritten

Vanaf oktober 2019 rijden we opnieuw namiddagritten op dinsdag en donderdag. Start om 13.30 uur aan het Casino Knokke met tempo groep 5 (of 6).

Fietstrip Mallorca 17-24/05/2020

Van zondag 17 t.e.m. zondag 24 mei 2020 gaat het Casino Cycling Team Knokke terug op fietstrip, deze keer naar Alcudia-Mallorca. We verblijven in een nieuw tophotel Zafiro Palace Alcudia *****. Junior-suite half-pension met fietspakket en 4 fietsgroepen, gratis uitgebreide bevoorrading en Belgische begeleiding (Bram, Franky, Tania, …). Met vlucht vanuit Oostende. Kostprijs 1179 EUR per persoon inclusief fietstransport. Binnenkort starten we de inschrijvingen. Neem contact met Rudi op +32 495 788 090 voor meer info.

Namens het bestuur,
Rudi Lippens,
Voorzitter.

Nieuwsbrief 25/07/2019
25-07-2019

BBQ

Onze jaarlijkse BBQ op zaterdag 20 juli 2019 was een voltreffer. 330 aanwezigen hebben kunnen genieten van een speciale verjaardagseditie. Alle foto’s staan ondertussen op onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/casinocyclingteam).

Clubkledij tijdens ritten

Mogen we nogmaals de aandacht vestigen op de afspraak om tijdens de clubritten steeds de recente clubkledij (editie 2017-2019) te dragen. Niet-ledenworden gevraagd om achteraan de groep plaats te nemen.  Zij maken geen deel uit van onze groep zodat we bij politiecontrole geen problemen hebben.

Ook leden die niet in de recente clubkledij meefietsen worden als niet-lid beschouwd.  En kunnen dus naar achteren verwezen worden.

Zonder clubkledij bent u trouwens ook niet verzekerd via de clubverzekering!

We hebben samen met extra sponsors een serieuze inspanning geleverd om iedereen van een gratis jubileumtruitje te voorzien. Dus graag hiervoor respect.

Fandag

Op zondag 4 augustus 2019 vindt onze fandag Casino Classico plaats. Naar aanleiding van het 50-jarig jubileum 'FANverjaarDAG' genoemd. U bent hierop van harte uitgenodigd.

Let wel, iedereen rijdt in de meest recente Casino Team kledij (anders kunt u niet deelnemen).

Groepsfoto om 9.30 uur aan het Casino Knokke, tevens startplaats.

We rijden in één groot peloton dwars door de deelgemeente Knokke richting parking Vita SportsClub Knokke onder politiebegeleiding. Bij aankomst op de parking zullen de groepen worden ingedeeld. Groep 1 start als eerste gevolgd door groepen 2, 3, 4, 5 en 6.

Langs het parcours zullen fotografen en een filmploeg opgesteld staan. De groepen zullen allen een uitgestippelde route volgen. Groepen 4, 5 en 6 doen een iets kortere route. Elke groep wordt begeleid door 3 motards van VZW Motorbegeleiding.

Op het einde van de rit (aankomst parking Vita SportsClub Knokke) krijgt iedereen een gratis drank- en frietbon, u aangeboden door onze nieuwe kledijleverancier Bioracer (https://www.bioracer.be).

Bewaar de drankbon want op de achterzijde staat uw tombolanummer. U maakt kans op:

 • Een fietsvakantie aangeboden door TUI (https://www.tui.be) junior suite half pension incl. fietspakket. Hotel Zafiro Palace Alcudia (periode 17/05 tot 24/05 fietsvakantie 2020 Casino Cycling Team Knokke).
 • Een biermand geschonken door Cafe Des Nations (https://cafedesnations.be).
 • Een waardebon geschonken door Vita SportsClub Knokke (https://www.vitaknokke.be).

Tot dan!

Namens het bestuur

Rudi Lippens,
Voorzitter.

Nieuwsbrief 28/06/2019
28-06-2019

BBQ

Het bestuur van het Casino Cycling Team Knokke nodigt u en uw partner uit op onze jaarlijkse barbecue (enkel voor leden eventueel vergezeld van hun partner). Deze zal plaatsvinden op zaterdag 20 juli 2019 in 'Hof ter Mude' (Sluisstraat 77, 8300 Knokke-Heist).

Vanaf 17 tot 18 uur: Verwelkoming en aperitief met hapjes.
Vanaf 18 uur: Uitgebreide BBQ.

Prijs 30 EUR per persoon, van aperitief tot de koffie. De club sponsort de rest van de kostprijs. Bedrag te storten op het rekeningnummer BE71 9531 3354 0269 (doe dit zo snel mogelijk, we sluiten de inschrijvingen af op maandag 15 juli 2019. Op die dag moet de inschrijving binnen zijn, hou dus rekening met de banktransfer).

Vermeld uw volledige naam en eventueel deze van uw partner als mededeling! We hopen dat u erbij zult zijn.

Fandag

Reserveer alvast volgende datum in uw agenda: zondag 4 augustus 2019 voor onze fandag. Meer info volgt...

Goede doel

Reeds jarenlang maken we als club een bedrag over aan een specifiek goed doel. Ook in 2019, maar de club zet voortaan telkens een ander initiatief in de kijker waarvan ze de werking graag ondersteunt. Dit jaar werd gekozen voor De Klinker, een centrum voor ambulante revalidatie (CAR) binnen de 2de lijnszorg voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen.

Op zaterdag 22 juni 2019 werd in aanwezigheid van talloze fietsers door voorzitter Rudi Lippens en schepen Jan Morbee een cheque van € 2000,00 overhandigd aan directeur gezondheidszorg Siska Cauwe als vertegenwoordiger van De Klinker. Met dit gebaar toont de club, het bestuur en haar leden dat zij een initiatief als deze een warm hart toedragen.

Langere ritten

Op zondag 14 juli 2019 rijden we een langere rit (bestemming wordt nog bekendgemaakt) aan tempo groep 3. Start om 8.30 uur aan het Casino Knokke, terug ten laatste om 13.30 uur.

Ook groep 5 rijdt enkele langere ritten (ongeveer 160 km), en dit op woensdag 10 juli (Kruishoutem), 17 juli (Zierikzee) en 24 juli 2019 (Yrseke). Start om 8 uur aan het Casino Knokke. Telkens met middagstop (lunch 30 EUR). Bij slecht weer dag of week erna.

Deze langere ritten zijn uitsluitend voor leden in de actuele clubkledij.

Veiligheid

De zomer is begonnen en het Casino Cycling Team Knokke stelt alles in het werk om het fietsen in goede banen te leiden. De begeleiders van de (snellere) groepen zijn trouwens voorzien van communicatieapparatuur om de groepen beter te sturen.

We verwachten veel volk in juli en augustus en zijn dan ook voorbereid om te grote groepen te splitsen. We verwelkomen enkele extra begeleiders.

Veiligheid is namelijk onze grootste zorg! Daarom hebben we een flyer gemaakt met enkele tips en afsprakenKlik hier om de flyer te openen.

We wensen jullie allen een fijne zomerperiode en heel veel fietsplezier!

Namens het bestuur van het Casino Cycling Team Knokke,

Rudi Lippens,
Voorzitter.

Mallorca

14 t.e.m. 21 mei 2023
Mallorca

Fandag

20/08/2023
Fandag